۹۶۱ مدیریت و کنترل پروژه – زمان‌بندی ارائه گزارش نهایی

مدیریت و کنترل پروژه – زمان‌بندی ارائه گزارش نهایی

مهلت تحویل: جمعه ۶ بهمن ۹۶ ساعت ۱۲ ظهر

موعد ارائه: شنبه ۷ بهمن ۹۶