۹۷۱ مدیریت و کنترل پروژه – تکلیف شماره ۱

۹۷۱ مدیریت و کنترل پروژه – تکلیف شماره یک

مهلت تحویل: سه‌شنبه ۲۴ مهر ۹۷

(توجه: صرفا در برگه A4 تحویل گرفته می‌شود)